Suw geçirmeýän S şekilli süýümlere garşy pol mat mesh haly rulony

Gysga düşündiriş:

Giňligi:0.6 / 0.9 / 1.2M
Uzynlyk:Düzülip bilner
Agramy:3.1 ± 0.1kg / SQM
Galyňlygy:6mm
Reňk:Adaty reňkde gyzyl / gök / ýaşyl / çal bolýar, beýleki reňkler MOQ esasynda düzülip bilner.
Bukja:Dokalan sumka
Töleg:T / T, L / C.
MOQ:800 SQM
CBM:40HQ konteýner takmynan 8,7 müň inedördül metr ýerleşdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

1. PVC Winil ýylan poluň içi boş PVC S Mat tozany arassalamak üçin gowy ýerine ýetirildi.
2. PVC Winil ýylan poluň içi boş PVC S Mat poly goramakda gowy edip biler.
3. PVC Winil ýylan poluň içi boş PVC S Mat çydamly we arassalanmagy aňsat.
4. Tozany we sesi pes PVC winil ýylan poluň içi boş PVC S Mat.
5. Ekologiýa taýdan arassa we oňat bezeg, süýşmäge garşy häsiýetlidir.
6. suw geçirmeýän we köp wagt ulanyp bolýar.

Hyzmatlarymyz

1. Biz hünärmen haly öndüriji, dürli haly öndürip bileris.
2. Halylarymyz we düşeklerimiz sergi, öý, mejlis otaglary, kwartiralar, myhmanhana, myhman otaglary, myhman otaglary, ybadathana we beýleki ýerler üçin amatlydyr.
3. Reňk, material, ululyk islegleriňize laýyk bolup biler.
4. Halylar we halylar dizaýnlaryňyz bilen düzülip bilner.
5. Hyzmatdan soň ajaýyp boluň.
6.20 ýyllyk tejribe, tehnologiýa we hil kepillendirilip bilner.

Soraglar

1.Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Zawodymyz 23 ýyldan gowrak wagt bäri döredilýär we öz söwda bölümi bar.Şonuň üçin iň gowy hilli bäsdeşlik bahasy bar.

2. Zawodyňyz hil gözegçiligini nädip amala aşyrýar?
J: Hil gözegçiligi iň möhüm baglanyşyklarymyzyň biridir.Önümçilik işiniň başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.Harytlaryň hemmesi doly işlener we ibermek üçin gaplamazdan ozal berk synagdan geçiriler.

3. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
J: Önümimiziň hilini barlamak üçin size mugt nusgalary bermäge örän şat.Poçta tölegi adatça 30-50 dollar.Mysal jikme-jiklikleri tassyklanandan soň, gyssagly eltip bermek adatça 3-5 gün töweregi wagt gerek.

Jikme-jik suratlar

Gat-Mat
Gat-Mat
Gat-Mat
Gat-Mat
Gat-Mat

  • Öňki:
  • Indiki: