Süýşmäge garşy suw geçirmeýän pol çukur PVC S mata

Gysga düşündiriş:

Giňligi:0.6 / 0.9 / 1.2M
Uzynlyk:Düzülip bilner
Agramy:4.3 ± 0.1kg / SQM
Galyňlygy:8mm
Reňk:Adaty reňkde gyzyl / gök / ýaşyl / çal bolýar, beýleki reňkler MOQ esasynda düzülip bilner.
Bukja:Dokalan sumka
Töleg:T / T, L / C.
MOQ:800 SQM
CBM:40HQ konteýner takmynan 6800 inedördül metr ýerleşdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

1. Iň oňat PVC çig mal, formaldegidiz, ekologiýa taýdan arassa, sagdyn.
2. Durmak ýa-da ýöremek üçin gaty amatly.
3.Firma goldawy we süýşmäge garşy gapy düşekleriniň minimal hereketini we howpsuzlygyny üpjün edýär.
4. Çydamly winil gurluşygy -30 ° C-den 60 ° C-e çenli aşa gyzgynlykda-da ýerine ýetirýär, gün şöhlesine sezewar bolanda öçmez.
5. Hapa çydamly, tozany aýyrýan, suw geçirmeýän, aňsat tehniki hyzmat.

Ulany

1. Gapyda goýuň
Çykmak aňsat, gapy has arassa, gün sebäpli döwülmez.

2. Vanna otagynda
Suwa düşeniňizde, süýşmäge garşy mat, ultra inçe dizaýn gapy edip bilersiňiz, suw ýok, hammam has ygtybarly.

3. Aşhanada
Kir ýuwulýan otag, aşhanada dökülýän suw süýşmek aňsat, poluň suw geçirmeýän we süýşmeginiň öňüni almak gaty ýerliklidir.

Soraglar

1. Maňa käbir nusgalary berip bilersiňizmi?
Hawa, mugt gyzgyn meşhur PVC S mat basseýn polunyň rulon nusgalaryny size hödürläp bileris, ýöne ýüküň size göterilmegi zerur.

2. Nusgalary näçe wagt alyp bilerin?
Biz, adatça, halkara gyssagly eltip berýäris, adatça 3-4 iş güni geler.

3. Ulag bahasy gaty ýokary, çözgüt näme?
Bellenen ýük kompaniýasy bar bolsa, bellenen port ugradyşyňyzy mugt berip bileris, eger ýük ekspeditor kompaniýasyny görkezmeseňiz, ekspeditor kompaniýasy bilen üpjün edip bileris.

4. Kompaniýaňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
Her ýyl ýokary hilli gözegçilik bölümi barlanýar we gözleg hasabatlaryny berýäris, harytlaryň her bir topary berk gözegçilikde saklanar, kompaniýanyň içerki hil kadalaşdyrylyşy bolar, Hytaý üpjün edijisi PVC S mat basseýn polunyň her bir toparynyň ýokary hilli we iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin! .

Jikme-jik suratlar

s-8b
s-8b
s-8b
s-8b

  • Öňki:
  • Indiki: