PVC Garaage MAT Süýşmä garşy Mat

Gysga düşündiriş:

Giňligi:0.9 / 1 / 1.2M
Uzynlyk:Düzülip bilner
Agramy:2.2kg / SQM
Galyňlygy:1.5mm
Reňk:Adaty reňkde gyzyl / gök / ýaşyl / çal bolýar, beýleki reňkler MOQ esasynda düzülip bilner.
Bukja:Dokalan sumka
Töleg:T / T, L / C.
MOQ:800 SQM
CBM:20GP konteýner takmynan 10,000 inedördül metr ýerleşdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

PVC rezin poluň artykmaçlygy
Bu rezin-kalin teňňe metal poluň ýokarky gurluşy, süýşmeleriň we şikesleriň öňüni almak üçin çekiş üpjün edýär.Bu pol, süýşmegiň we ýykylmagynyň öňüni alyp, desgany has ygtybarly we has täsirli ýere öwürer.Diňe howpsuz däl, eýsem çydamly.

Önüm aýratynlyklary

1- Süýşmäge garşy, has aňsat arassalanýar
2-Çydamly, ýuwulýan we amatly
3- Suw geçirmeýän, ýangyna garşy, tozan geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa, statiki garşy
4- Poslama çydamly we könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly
5- Gowy ýer we süýşmäge garşy arka ýüz
6- pleönekeý we amaly
7-ameokary alawyň yza galmagy
8- Çalt gurnama we gurluşyk
9- Islendik ululyk

Soraglar

1. S: Pvc vinil poluň kepilligi näme?
J: Pvc winil polumyz 100% virgin pvc materialyna esaslanýar.Kepillik ýaşaýyş jaýlary üçin 20-25 ýyl, täjirçilik maksatly ulanmak üçin 10-15 ýyl.

2.Q: Poluňyzyň düşündirişiňize laýykdygyny nädip bilerin?
J: Biziň ýörelgesimiz, hiliň ilki bilen bahalandyrylmagy üçin mugt nusganyň bolmagydyr. Her ädim QC topary tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar we poluň bahasy, CE şahadatnamalary we SGS salgylanma üçin iberilip bilner.

3. S: Nusgalar barmy?
J: Elbetde.Mugt nusga bar.Nusgalary göni aksiýamyzdan saýlap bilersiňiz.ýa-da nusgany zerur reňk dizaýnyna görä edip bileris.

4. S: Ortaça önümçilik wagty näçe?Pollary wagtynda nädip alyp bilerin?
J: Ortaça önümçilik wagtymyz 30 gün töweregi.Eltip beriş wagtyňyzy üpjün etmek üçin 4 sany häzirki zaman setirimiz bar.

5. S: Müşderileriň islegine görä gaplama dizaýnlaryny hödürläp bilersiňizmi?
J: Elbetde.OEM hyzmatyny edýäris.

Jikme-jik suratlar

Süýşmä garşy
Süýşmä garşy
Süýşmä garşy
Süýşmä garşy
Süýşmä garşy

  • Öňki:
  • Indiki: