Kompaniýanyň tertibi

ady_bg_white

Qingdao Zhongxingda Kauçuk Plastmassa Co. 30-dan gowrak önümçilik liniýasy ýyllyk önümçilik kuwwatyny 80000000M2-den gowrak, içerki bazary we daşary ýurt bazaryny gowy örtýär , ýyllyk satuwy 100000000 dollardan geçýär.

Tejribe ýyllary

+

Kompaniýanyň işgärleri

+

Gurnama setiri

+

Salesyllyk satuw şekili

+

Näme üçin bizi saýlamaly?

title_bg

Her dürli halylary, matalary, esasanam PVC rulon matasy, WELCOME gapy matasy, PVC S matasy, PVC arkasy bilen PP matasy, PVC pollary, PE otlary, emeli otlar we ýadawlyga garşy mat öndürmek we eksport etmekde ýöriteleşýäris.

3G MAT süýşmäge garşy, hapa subutnama, suw geçirmeýän, çydamly, arassalamak we gurmak aňsatlygy bilen meşhurdyr, şonuň üçin öý, myhmanhanalar, restoran, ofis binalary, zawodlar, howa menzilleri ýaly dürli ýagdaýlarda giňden ulanylyp bilner. dükanlar we söwda merkezleri, willalar, awtoulaglar, howuzlar.

Bäsdeşlik bahasy, ygtybarly hil we satuwdan soňky hyzmat, öz wagtynda eltip bermek, iň ýokary möwsümde hem durnukly üpjünçilik ukyby, 25 ýyldan gowrak eksport tejribesi bilen birlikde, ýüzlerçe daşary ýurtly müşderiler bilen eýýäm berk iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.Şu wagta çenli 3G MAT 60-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi.Şeýle hem, aşakdaky daşary ýurtlarda we ýurtlarda, Latyn Amerikasy, Günorta Amerika, Günorta Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Koreýa, Russiýa, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Awstraliýa we ş.m.

Üstünligimiz

Kompaniýamyz ösen önümçilik enjamlary we hil barlag ulgamy bar we her ýyl azyndan 10 täze önümi we tapawutlandyrylan önümi çykarmaga, önümleri yzygiderli täzelemäge, müşderileriň agyry nokatlaryny has gowy çözmek we kanagatlandyrmak üçin ýokary öndürijilikli ýokary hilli önümleri täzelemäge we ösdürmäge borçlanýar. bazara ýolbaşçylyk edip, müşderiler talap edýärler!
3G MAT kompaniýasyna baryp görmegi mähirli garşylaýarys we elmydama siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

zawod (3)