Suw zeýkeş basseýni PVC hammam poly 3G Mat

Gysga düşündiriş:

Giňligi:0.9 / 1.2M
Uzynlyk:Düzülip bilner
Agramy:3.2kg / SQM
Galyňlygy:6mm
Reňk:Adaty reňkde gyzyl / gök / ýaşyl / çal bolýar, beýleki reňkler MOQ esasynda düzülip bilner.
Bukja:Dokalan sumka
Töleg:T / T, L / C.
MOQ:800 SQM
CBM:20GP konteýner 2800 inedördül metre golaý bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

Bu önüm kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen patent önümidir we onuň aýratyn görnüşi ony has çydamly we çydamly edýär.Önümde ulanylýan materiallar zäherli we zyýansyz PVC materiallarydyr.

Önüm aýratynlyklary

1. Düşegiň arka ýüzügi suwy çalt akdyryp bilýän we suw ýygnamaz ýaly asma çukur bilen bezelendir.
2. Alada etmek aňsat, suw bilen ýuwlandan soň arassalamak aňsat.
3.Mat integral galyplary güýçli we çydamly, öli burçlary goýman erkin kesmek.
4.Super anti-slip, suwa düşeniňizde näçe köpük emele gelse-de, adamlary süýşürmez we howpsuzlyk görkezijileri gowy.

Soraglar

1.Siz öndüriji?
J: Hawa, biz.Bizde 3 sany uly ösümlik bar.

2. Bu düşek üçin iň gowy bahaňyz näme?
J: Sanlaryňyza görä iň gowy bahany sitata ederis, şonuň üçin gözleg geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

3.Biz üçin mugt nusgalary iberip bilersiňizmi?
J: Size mugt nusgalary hödürlemek mertebedir, ýöne täze müşderileriň ýük üçin tölemegine garaşylýar.

4. Zawodyňyz nirede?Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
J: Jiaozhou şäherinde ýerleşýän zawodymyz, Çingdao şäherine 1,5 sagatlyk ýolda, gelseňiz sizi alyp bararys.Bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!3big zawodlarymyz sizi kompaniýamyz bilen has ynamly eder

5. Bu önümler üçin nädip tölemeli?
J: T / T töleg, L / C, Söwda kepilligi we beýleki töleg.Töleg jikme-jiklikleri barada biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

6. Eltip bermegiň wagty?
J: Goýumdan 2-4 hepde soň.

Jikme-jik suratlar

3G-Matl
3G-Matl
3G-Matl
3G-Matl
3G-Matl

  • Öňki:
  • Indiki: